Hotline: 0906.28.70.28

Hệ thống quản lý đơn giản nhưng hiệu quả với đầy đủ quy trình từ Nhập hàng, Xuất hàng, Kiểm kho, tới Cảnh báo hàng tồn kho.

Nhập kho nhanh đơn giản với hai chức năng:

- Nhập trực tiếp: áp dụng đối với khách hàng không cần sử dụng phiếu nhập kho.

- Nhập thông qua phiếu nhập kho/chuyển kho: Khách hàng sử dụng chức năng này để kiểm soát thông tin nhập kho. Đối chiếu lại với hóa đơn.

 

Xuất kho thuận tiện:

- Xuất sang kho khác

- Xuất đổi trả hàng

- Xuất bảo hành

 

Kiểm kho nhanh chóng