Hotline: 0906.28.70.28

Không giới hạn số lượng hàng hóa. Quản lý hàng hóa theo các danh mục. Quản lý hàng hóa thông qua mã vạch tiêu chuẩn và mã vạch tự quản lý đối với hàng hóa không có mã vạch.

Quản lý các thông tin về giá nhập, giá bán, giá khuyến mãi, thời gian khuyễn mãi cho sản phẩm.

Có chế in mã vạch theo các khổ giấy khác nhau. Hỗ trợ in mã vạch trên khổ A4 với máy in thường.